หน้าแรก

สถาบันวิชาการเตรียมสอบรับราชการโปรไฟล์ติวเตอร์ ดำเนินการจากการรวมกันของทีมงานพี่น้องเพื่อนข้าราชการในหลายหน่วยงานและติวเตอร์ทรงประสบการณ์กว่า 15 ปี ร่วมทีมผู้บรรยายจากอาจารย์มหาวิทยาลัยในวิชาที่่ทางส่วนราชการจัดให้มีการสอบ ในการติวสอบรับราชการในหลักสูตร ภาค ก นายสิบตำรวจ นายร้อยตำรวจ ปลัดเภอ ท้องถิ่น ศุลกากร และอีกหลายส่วนราชการ ตลอดระยะเวลาการจัดหลักสูตรเตรียมสอบข้าราชการนั้น มีศิษย์ที่สอบบรรจุได้ มากว่า 500 ท่าน ที่เข้าไปทำงานปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ และให้บริการประชาชนทีดี และจะพัฒนาและมุ่งมันผลักดันการเตรียมตัวสอบแข่งขันให้ทุกท่านที่มีความพร้อมในการสอบรับราชการได้บรรจุเข้ารับราชการ ต่อไป