แก่น พรบ.อำนวยความสะดวก

แก่น พรบ.อำนวยความสะดวกโหลดอ่านด่วนหมดกังวล! วิชาใหม่สอบท้องถิ่น ! ได้แล้ว 12 หลักที่เป็นข้อสอบ พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ฟรี โดย อาจารย์ภูเมธ แชร์วนไป......อ่าน จับประเด็นด่วน

 

https://drive.google.com/file/d/0B1egIOysBUhKd3B4RWdYQ1FQZkU/view?usp=sharing