เตรียมสอบกรมศุลกากร

เริ่มติวเข้มข้น #สอบกรมศุลกากร เริ่มได้ทันที นี้ถึงสอบ ติว ONLINE ผ่านเฟจ 2,300 บาท ศิษย์เก่า 1,800 บาท

ก่อนติวดูก่อนผลงาน 3 ครั้งติด แล้วจะได้ตัดสินใจ 

ปี 2561 ติด 1-10 พร้อมบรรจุรอบแรก เพียบ สอบได้ 328 คน ถ้าไม่แน่จริงไม่ได้แน่

 ****ปี 2559 ติดอันดับ 3 พร้อมบรรจุอีกเพียบ เอามาลงแค่เรียกรอบแรก******


ปี 2556 อันดับ 2 ของประเทศ พร้อมบรรจุรอบแรกอีกหลายคน


 ***ต้นแบบการติวสู่ความสำเร็จในแต่ละรุ่น**** 

เจาะข้อสอบเข้มข้น

  ขอโชว์เอกสารติว ที่ หน้าเดี่ยวมีข้อสอบถึง 5 ข้อ ครับ

ติวอย่างข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ Analytical thinking ความคิดเชิงวิเคราะห์
ตัวอย่างข้อสอบจริงที่เคยออกในการคัดคนเข้าทำงาน

 

ภาษาอังกฤษ เราเข้าใจและทุ่มเท ติวยาวนานกว่า 36 ชม. และสร้างมายแมพการจำ