เตรียมสอบกรมศุลกากร

เริ่มติวเข้มข้น #สอบกรมศุลกากร เริ่ม 19 ส.ค. 61 นี้ถึงสอบ ติวสดที่สถาบัน 3,900 บาท
DVD  อัดสด 3,900 บาท ONLINE ผ่านเฟจ 2,900 บาท 

เจาะข้อสอบเข้มข้น

 

 

ขอโชว์เอกสารติว ที่ หน้าเดี่ยวมีข้อสอบถึง 5 ข้อ ครับ

ติวอย่างข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ Analytical thinking ความคิดเชิงวิเคราะห์
ตัวอย่างข้อสอบจริงที่เคยออกในการคัดคนเข้าทำงาน

*****ผลสำเร็จการติวสอบศุลกากร สองรุ่นล่าสุด ปี 59 ลำดับที่ 3 ปี 56 ลำดับที่ 2*****