เตรียมสอบกรมศุลกากร

เริ่มติวเข้มข้น #สอบกรมศุลกากร คอร์ส DVD อัดสดจากห้องเรียนทันสมัยกับข้อสอบ  

*****ผลสำเร็จการติวสอบศุลกากร สองรุ่นล่าสุด ปี 59 ลำดับที่ 3 ปี 56 ลำดับที่ 2*****