เตรียมสอบกรมศุลกากร

เริ่มติวเข้มข้น #สอบกรมศุลกากร วันที่ 13 มกราคม 2561 นี้  

*****ผลสำเร็จการติวสอบศุลกากร สองรุ่นล่าสุด ปี 59 ลำดับที่ 3 ปี 56 ลำดับที่ 2*****