คอร์สติวปลัดอำเภอ

      เข้ม ๆไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะผลงานมันมี เลื่อนดู
สกัดจากหลักแก่นสำคัญของการเตรียม #สอบปลัดอำเภอ 
#การเงินและบัญชี #เจ้าหน้าที่ปกครอง

คอร์สติวปลัดอำเภอ 64 ติวจากมุมและจุดที่ใช้เข้าสอบได้จริง
มีศิษย์เป็น 1 ใน10 คนแรก 3 ครั้งติดต่อติวจนครบทุกวิชา
ที่ประกาศสอบและเจาะข้อสอบวิชาที่ออกสอบ
ทุกเสาร์-อาทิตย์ ถึงสอบ จนครบและหมดวิชาที่ออกสอบทั้งหมด ดังนี้  
      1.ปลัดอำเภอ  ค่าติว 2,300 ศิษย์เก่า 1,900                               
      2. นักวิชาการเงินและบัญชี ค่าติว 1,900 ศิษย์เก่า 1,700
      3. เจ้าหน้าที่ปกครอง ค่าติว 1,900 ศิษย์เก่า 1,700     
     สมัครติวได้ แล้ว เริ่มติว 23พ.ค. 64 ถึงสอบ 

เริ่มต้น ตารางติว บางส่วน เน้นๆๆ ครบเนื้อหาออกสอบ

ผลงานติว 3 ครั้งย้อนหลัง มีผลงานชัดเจน ติด 1 ใน 10 ท่านแรกทุกรอบ
บรรจุหมดทุกครั้ง (บางส่วนนำมาจัดแสดงก่อนตัดสิ้นใจลงติว)

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

฿2,900
จำนวน: