ติวสอบสรรพากร

เตรียมสอบติวเข้มต่อเนื่องตรงประเด็นนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากร
เจาะประเด็นเด่นชัดลึก เนื้อหาการติวเจาะประเด็นประกอบด้วย⤵️
1. หลักการบัญชี การวิเคราะห์งบการเงิน
2. ความรู้ประมวลรัษฎากร
3. ความรู้ทั่วไป เศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพากร
5. ภาษาอังกฤษ
--------------------------------
ติวโดยสารตรงงานสรรพากรระดับชำนาญการพิเศษ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ