ติวสอบสรรพากร

 

เตรียมสอบติวเข้มต่อเนื่องตรงประเด็นนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน
และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมสรรพากร
เจาะประเด็นเด่นชัดลึก เนื้อหาการติวเจาะ
--------------------------------
ติวโดยสารตรงงานสรรพากรระดับชำนาญการพิเศษ
อาจารย์ภูเมธ เข้มข้นทุกหัวข้อ เจาะข้อสอบทุกประเด็น

สกัดประเด็นจากการสอบทุกครั้งที่ผ่านมาเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการเข้าติว
พร้อมฝึกทำข้อสอบหลากหลายจุดสำคัญ ติวเข้มกับภาษาอังกฤษที่เป็นตัวตัดคะแนน
พร้อมการติวสรุปก่อนสอบเพื่อกระชับประเด็นสำคัญก่อนสอบให้
ผลงานการติวประจักษ์ชัดเจนตลอดการเปิดสอบที่ผ่านมา และศิษย์เราได้อันดับต้นเสมอมาเราเน้น เข้ม 

 

 

  

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ