ติวสอบสรรพากร

 

เตรียมสอบติวเข้มต่อเนื่องตรงประเด็นนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
และเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมสรรพากร
เจาะประเด็นเด่นชัดลึก เนื้อหาการติวเจาะ
--------------------------------
ติวโดยสารตรงงานสรรพากรระดับชำนาญการพิเศษ

สกัดประเด็นจากการสอบทุกครั้งที่ผ่านมาเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการเข้าติว
พร้อมฝึกทำข้อสอบหลากหลายจุดสำคัญ ติวเข้มกับภาษาอังกฤษที่เป็นตัวตัดคะแนน
พร้อมการติวสรุปก่อนสอบเพื่อกระชับประเด็นสำคัญก่อนสอบให้


ตารางติวตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ราคา 2900 บาท

ผลงานการติวประจักษ์ชัดเจนตลอดการเปิดสอบที่ผ่านมา และศิษย์เราได้อันดับต้นเสมอ

   

  

แบบฟอร์มติดต่อกลับ