ติวสอบสรรพากร

 เตรียมสอบติวเข้มต่อเนื่องตรงประเด็นนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

ผลงานการันตรีบรรจุจำนวนมาก
เจาะประเด็นเด่นชัดลึก เนื้อหาการติวเจาะ
ตลอดหลักสูตร 1800 บาท ศิษย์เก่า 1500 บาท ฟรีคู่มือติว 
ท่านใดยังไม่ผ่านภาค ก ติวภาค ก แบบจัดเต็ม ภาค ก ข 2,300 บาท
--------------------------------
ติวโดยสารตรงงานสรรพากรระดับชำนาญการพิเศษ
และอาจารย์ภูเมธ เข้มข้นทุกหัวข้อ เจาะข้อสอบทุกประเด็น

สกัดประเด็นจากการสอบทุกครั้งที่ผ่านมาเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการเข้าติว
พร้อมฝึกทำข้อสอบหลากหลายจุดสำคัญ
พร้อมการติวสรุปก่อนสอบเพื่อกระชับประเด็นสำคัญก่อนสอบให้
ผลงานการติวประจักษ์ชัดเจนตลอดการเปิดสอบที่ผ่านมา และศิษย์เราได้อันดับต้นเสมอมาเราเน้น เข้ม 

 

 

  

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ