ท้องถิ่นสัญจรเข้มข้น

 

 ถ้าจะติวกับผมอาจารย์ภูเมธ  อธิภิญญากุล
สถาบันวิชาการโปรไฟล์ติวเตอร์
เลื่อนอ่านให้หมดก่อนตัดสินใจเข้าติว

ครบถ้วน จบไปสอบ เต็มที่ ในจังหวัด 1.นครราชสีมา 2.ขอนแก่น
4.กทม. 5.หาดใหญ่ 6.เชียงใหม่ 7.อุบลราชธานี 8.สุราษฎรธานี 9.พิษณุโลก

10.อุดรธานี ตลอดหลักสูตร 1,200 บาท ศิษย์เก่า 899 บาท 

ปักหมุด ติวแล้วต้องให้ได้ลำดับแบบนี้ มาดูว่าศิษย์โปรไฟล์ติวเตอร์ได้ ที่ 1 กี่ตำแหน่งครั้งที่แล้ว ล่าสุด

ที่ 1 นัักประชาสัมพันธ์ และ พัฒนาชุมชนชัดเจน

ที่ 1 นิติกร และ นักทรัพยากรบุคคล

ที่ 1 นักวิชาการศึกษา  และ สถาปนิก

ที่ 1 การเงินและบัญชี  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และ ช่างโยธา ธุรการ

ภาพของทุกท่านนี้ ลงเพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจของคนสอบรอบต่อ ๆ ไป ว่าทุกท่านที่ได้บรรจุ
ล้วนผ่านบททดสอบความตั้งใจจริงมามาย
ถ้าอยากสอบได้ก็ต้องตั้งใจจริง
และให้ตั้งใจเหมือนคนที่สอบได้ ไม่ใช้คิดว่าตัวเองตั้งใจแล้ว รอบที่แล้วศิษย์โปรไฟล์ติวเตอร์ 1,330 ท่าน