ติวสอบกรมสรรสามิต

เตรียมความพร้อมการสอบ  #นักวิชาการสรรพสามิต ..... เพื่อผลการสอบที่ดีวัดผลจากการติวครั้งที่ผ่านมา

ครบถ้วนประเด็นเนื้อหาการสอบ พร้อมฝึกทำข้อสอบในหลากหลายสถานการณ์ของข้อสอบสรุปสาระสำคัญก่อนสอบ พร้อมการทดสอบตลอดการเรียน ติวเข้มโดยทีมคณาจารย์โปรไฟล์ติวเตอร์ อ.ภูเมธ และทีมวิชาการภาษีสรรพามิตรูปแบบ/หลักสูตรการติว 
1. ONLINE ผ่าน facebook มีเอกสารเป็น PDF ให้โหลดในกลุ่มติว
เริ่ม 6 สิงหาคม 2566 ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00-17.00 น. ถึงสอบ ครบทุกวิชาที่ออกสอบ ตลอดหลักสูตร  1,500 บาท 
ศิษย์เก่า 1,200 บาท 
เริ่มรับสมัครได้แล้ววันนี้

ความสำเร็จรอบล่าสุดติวโดยอาจารย์ภูเมธ สอบผ่าน 86 คน อันดับดีที่สุด คือ 2 และ 4

ความสำเร็จรอบที่ผ่านมามากมายคลิกดู

หลังสอบเสร็จจากห้องสอบ น้องนิ กล่าวไว้และน้องก็เป็นตัวจริว 1 ใน 10 คนแรก

 ตัวอย่างการติวเจาะลึกเนื้อหา ละเอีดยด เหตุผลที่สอบได้เยอะ โดย อ.ภูเมธ 

โหลดฟรีเอกสารเตรียมสอบ เข้มข้น เป็นข้อสอบครั้งที่แล้ว